telefón: 0376408289
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo kancelárie: 401
ORCID ID: 0000-0002-6916-5781

Dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. Psychológia, UKF FSVaZ 2015
PhDr. Sociálna a pracovná psychológia, UK FSEV 2016
PhD. Sociálna a pracovná psychológia, UK FSEV 2018
Príprava na výkon práce v zdravotníctve, SZU 2019
Neuropsychológia dospelých, LF UK v Prahe, 2020
Executive Master of Business Administration, PEVŠ, 2020
Neuropsychológia detí, MZ ČR, 2021

Ďalšie vzdelávanie (výber):
Dlhodobý integratívny výcvik v práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
Dlhodobý akreditovaný výcvik v mediácii
Dlhodobý integratívny výcvik v práci s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách a inštitúciách
Dlhodobý výcvik pomáhajúceho dobrovoľníka v občianskej spoločnosti
NLP Master, NLP Practitioner, rôzne kurzy v hypnóze a relaxačných metódach
Certifikačné koučingové štúdium v metóde The Leadership Circle

Vyučované predmety
Dejiny psychológie
Základy neuropsychológie
Psychológia osobnosti
Psychológia riadenia ľudských zdrojov
Psychopatológia
Psychodiagnostika detí a mládeže
Psychodiagnostika dospelých
Základy klinickej psychológie

Odborné a výskumné zameranie
Neuropsychologické aspekty ľudského správania sa
Neuropsychologické aspekty prenatálneho a postnatálneho vývinu
Klinická psychológia a psychoterapia
Kognitívne limity efektívneho spracovania informácií a kognitívna neuropsychológia

5 najvýznamnejších publikácií
Krause, R. (2022). Detský mozog: Novorodenec. Bratislava : Ikar, 2022. - 208 s. - ISBN 978-80-5518-437-1.
Krause, R. (2022). Detský mozog: batoľa. Bratislava : Ikar, 2022. - 240 s. - ISBN 978-80-5518-630-6.
Krause, R. (2021). Personality variables in relation to the effect of feedback on the effect of overconfidence . Problems of education in the 21st century. - ISSN 2538-7111, Roč. 79, č. 4 (2021), s. 597-610. DOI 10.33225/pec/21.79.597.
Krause, R. (2021). The effect of experience on reducing the overconfidence effect in teachers. Problems of education in the 21st century. - ISSN 2538-7111, Roč. 79, č. 2 (2021), s. 220-228. DOI 10.33225/pec/21.79.220.
Krause, R. (2020). Multidisciplinary Approach to Diagnosis of Primary Progressive Aphasia in a Younger Middle Aged Patient. Psychological and Behavioral Sciences. - ISSN 1307-6892, Roč. 14, č. 9 (2020), s. 222-225.

Projektová činnosť

Národné/domáce projekty (výber)
VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (2021-2023, riešiteľ projektu)
APVV-0361-12 - Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty (2015 – 2018, riešiteľ projektu)
VEGA 2/0064/13 - Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh (2015 – 2018, riešiteľ projektu)
VEGA 2/0085/17 - Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií (2017 – 2018, riešiteľ projektu)

Najvýznamnejšie ocenenia/uznania
Rektorské uznanie 2013
TOP 5 finalista v Študentskej podnikateľskej cene
Spolugarant v rámci vzdelávania v aplikácii neurovied do neurobusiness administrácie (Španielsko)
Garant online relácie TV Markíza - ,,Spoznaj myseľ s Dr. Krause“
Garant pravidelnej rubriky Rádia Slovensko - ,,Dr. Krause – Záhady mysle“