Rapsov Lucia fotka

Študijný poradca pre študentov v Učiteľstvo psychológie v kombinácii (bakalársky stupeň)
telefón: 0376408278
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo kancelárie: 423
ORCID ID: 0000-0001-6891-1298
WOS Researcher ID: AAF-6467-2020
SCOPUS Author ID: 57211296388

Dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. v odbore UAP psychológia-pedagogika, 2013
PhD. v odbore andragogika 2019
Ďalšie vzdelávanie:
kvalifikačné štúdium, Špeciálna pedagogika – poradenstvo, 2018

Vyučované predmety
Didaktika psychológie
Pedagogická psychológia
Sociálna psychológia
Všeobecná a ontogenetická psychológia
Psychológia dieťaťa a jeho vývinu
Psychológia výchovy a socializácie dieťaťa
Psychológia výchovy a vzdelávania dospelých
Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých
Pedagogická a školská psychológia
Aplikovaná sociálna psychológia (výučba U3V)

Odborné a výskumné zameranie
sociálne kompetencie vzdelávateľov dospelých
osobnostný rozvoj dospelého človeka
psychologická gramotnosť a profesijné kompetencie učiteľov

Zahraničné pobyty
študijný pobyt Erasmus+, Česká republika, 2018
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, PF, Univerzita Karlova

5 najvýznamnejších publikácií
Rapsová, L. 2021. Influence of the social competence training on personality variables. In AD ALTA, vol. 11, no. 1, pp. s. 245-249. ISSN 1804-7890.
Rapsová, L., Müller de Morais, M. 2019. Psychological bases of developing social competences of seniors with disability. In Australian Journal of Adult Learning, vol. 59, no. 2, pp. 269-292. ISSN 1443-1394.
Rapsová, L. 2018. Possibilities of developing social competence in pupils with specific learning disabilities. In CER Comparative European Research 2018 : 10th International Scientific Conference for PhD students of EU countries, London, 29. - 31. October 2018. London : CER, pp. 132-138. ISBN 978-0-9935191-9-2.
Müller de Morais,, M., Rapsová, L. 2017. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragogická společnost. 120 s. ISBN 978-80-905460-9-7.
Müller de Morais,, M., Rapsová, L., Zimanová, R. 2017. Psychological Bases of the Foreign – Language Education of Seniors (Not Only) with Health Disability. In International Journal on Language, Literature and Culture in Education, vol. 4, no. 2, pp. 24-43. ISSN 2453-7101.

Projektová činnosť

Národné/domáce projekty (výber)
VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (riešiteľ projektu)
VEGA 1/0001/18 – Príprava na starnutie a starobu – možnosti andragogickej intervencie (riešiteľ projektu)
VEGA 1/0176/15 – Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti (riešiteľ projektu)
ESF OPV ITMS 312011Z815 - Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF (riešiteľ projektu)
UGA V/11/2022 – Psychologická gramotnosť a profesijné kompetencie učiteľov v praxi (zodpovedný riešiteľ projektu)