Koučing a koučovací prístup

Dňa 10.12.2019 sa na pôde KPŠP vrámci vyučovaného predmetu Kariérové poradenstvo (ŠP UAP psychológia v kombinácii, magisterský stupeň) uskutočníl praktický workshop Koučing a koučovací prístup. Wokshop bol realizovaný v spolupráci s Poradenským a servisným centrom UKF a Slovenskou asociáciou koučov. "

Zverejnené na:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3633-dynamicka-doba-ukazuje-potrebu-koucingu