Úspech nášho kolegu na celosvetovej konferencii

22. 5. – 23. 5. 2020 sa pracovník Katedry pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty UKF PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, zúčastnil celosvetovej konferencie XIV. International Conference on Neuropsychology and Brain Research (ICNBR 2020). Vzhľadom na celosvetovú pandémiu z dôvodu rozšírenia ochorenia COVID-19 sa konferencia nekonala v Barcelone, ale prebiehala online.

Zverejnené na:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3979-uspech-nasho-kolegu-na-celosvetovej-konferencii