• Udalosti katedry

Závislosť = stigma a tabu?

Dňa 9. mája 2019 sa uskutočnila v rámci aktivít Nitrianskych univerzitných dní 2019 v gestorstve Katedry pedagogickej a školskej psychológie odborná prednáška s názvom „Závislosť = stigma a tabu?“. Vysoko aktuálnu tému závislosti, jej možných dôsledkov a možností prevencie prišli študentom predstaviť odborníčky z neziskovej organizácie Budúcnosť zameranej na prácu so závislými a ich rodinnými príslušníkmi. Prezentáciu najnovších poznatkov sprevádzala bohatá diskusia so študentmi UKF, previazaná s cennými skúsenosťami odborníčok z praxe.

ŠVOUČ KPŠP 2019

Katedra pedagogickej a školskej psychológie organizuje ŠVOUČ podujatie, na ktorom budú prezentované najlepšie samostatné vedecké a odborné práce študentov z oblasti psychológie. ŠVOUČ umožňuje výmenu teoretických a praktických poznatkov a prezentáciu aktuálnych výsledkov vedeckých a odborných prác študentov súvisiacich s odborným zameraním katedry. Prispieva k rastu odbornej úrovne študentov a tým aj k skvalitňovaniu vedeckého a odborného potenciálu zúčastnených. ŠVOUČ KPŠP 2019 sa bude konať na Katedra pedagogickej a školskej psychológie 13.05.2019 o 9,00h. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom

PaedDr. Robert Tomšik, PhD.

„Ako sa dostať na druhú stranu?“

Mílé študentky a študenti UKF v Nitre, pri príležitosti konania ŠDNU 2018 pre vás Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF pripravila odborný workshop s názvom "Ako sa dostať na druhú stranu?". Praktický workshop sa uskutoční vo štvrtok 15.11.2018 v čase od 11,00 do 12,45 v miestnosti 408 v budove PF UKF. Podstatou a hlavným cieľom workshopu je skupinová aktivita sprostredkujúca skúsenosť s názorovými stretmi, morálnym problémom, nedostatkom informácií a psychológiou zla. Účastníci workshopu po jeho absolvovaní dokážu aplikovať poznanie odlišností ľudí ako benefitu v sociálnom kontexte. Lektorom je doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. Záujemci o účasť kontaktujte e-mailom doc. PaedDr. Marcelu Verešovú, PhD. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) do stredy 14.11.2018 do 10,00 hod. Účastníci workshopu získajú okrem osvedčenia o účasti aj malý prezent v podobe publikácie vydanej na Katedre pedagogickej a školskej psychológie. Počet účastníkov je limitovaný, takže sa neváhajte čím skôr prihlásiť.

Tešíme sa na vás.

„Ako sa dostať na druhú stranu?“

Katedra pedagogickej a školskej psychológie v kooperácii s Centrom celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre pozýva pedagogických a odborných zamestnancov zo siete škôl a školských zariadení na praktický workshop, ktorý sa uskutoční 9. novembra 2018 ( v čase 10,00-12,00) pri príležitosti konania celoslovenského podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018“. Podstatou a hlavným cieľom workshopu je skupinová aktivita sprostredkujúca skúsenosť s názorovými stretmi, morálnym problémom, nedostatkom informácií, psychológiou zla. Účastníci workshopu po jeho absolvovaní aplikujú poznanie odlišností ľudí ako benefitu v sociálnom kontexte.

Zverejnené na:

https://www.pf.ukf.sk/sk/415-ako-sa-dostat-na-druhu-stranu

Ďuričové dni 2016

Psychológ v systéme školy

10. – 11. 11. 2016

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu ĎURIČOVE DNI 2016 - Psychológ v systéme školy dňoch 10. – 11. 11. 2016. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Ďuričove dni, ktorou si pripomíname dôležitosť postavenia školskej psychológie na Slovensku a v Českej republike. Radi/rady privítame všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktuálny stav školskej psychológie, tzn. školské psychologičky/školských psychológov, učiteľky/učiteľov, asistentky/asistentov učiteľky/učiteľa, výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky, špeciálnych a liečebných pedagógov/špeciálne a liečebné pedagogičky, sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov, sociológov/sociologičky a pod.

Prezentácie na stiahnutie