Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička

Moje meno je Nadežda Tomišová a pracujem ako školská psychologička v základnej škole. Asi takto nejako by sa začínal môj životopis. Ale nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A všetko si vyžaduje čas a treba prejsť určitú cestu.
Moja cesta začala už na základnej škole. Vždy som bola tichšie dieťa, ktoré menej rozprávalo, ale zato veľa počúvalo. Bola som dobrý poslucháč, vedela som poradiť. Časom som sa stala bútľavou vŕbou pre mnoho mojich spolužiačok aj spolužiakov, kamarátky aj kamarátov. A tu sa zrodila prvotná myšlienka, akým smerom by sa môj život mohol uberať.
Zložitejším krokom bol výber vysokej školy. Po dlhých úvahách som sa rozhodla pre štúdium učiteľstva akademických predmetov psychológia v kombinácii. A podarilo sa. Bola som prijatá na Katedru pedagogickej a školskej psychológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Veru, bol to skvelý výber. Tento študijný odbor mi poskytoval flexibilitu. Mala som zvládnuté pedagogické minimum, praxovala som priamo v školách. Vďaka tomu som mohla byť k dobrému výkonu môjho vysnívaného povolania ešte bližšie, ako kedykoľvek predtým.
Počas jednotlivých semestrov sa vyučujúci snažili odovzdať nám čo najviac svojich vedomostí a skúseností, dostali sme mnoho cenných rád a čo bolo najdôležitejšie, vždy sa teóriu snažili prepojiť i s praxou. Po ukončení štúdia v roku 2016 mi už preto nič nebránilo v tom, aby som sa zamestnala ako školský psychológ.
Už piaty rok pracujem na plný úväzok ako školský psychológ v základnej škole. Práca je to niekedy náročná, no o to krajšia, keď za sebou vidíte nejaké výsledky. Vždy som sa riadila heslom „Čo dáš, to sa ti vráti. Čo vyžaruješ, to priťahuješ“. Preto sa každý jeden deň snažím, aby mi nechýbal úsmev na tvári. Aby som každému jednému žiakovi vedela zo seba dať toľko dobra, koľko môžem. Aby sa deti u mňa cítili príjemne, bezpečne a s dôverou sa na mňa obracali vždy, keď ma budú potrebovať. Som nesmierne vďačná za toto povolanie aj za to, že ku mne s dôverou prichádzajú nielen žiaci, ale aj ich rodičia a moji kolegovia.
Preto Vám všetkým, milí uchádzači o štúdium, či študenti, prajem veľa úspechov. Budem Vám držať palce, aby ste i Vy mohli žiť svoj sen, našli uplatnenie a aby sa z nás čoskoro stali kolegovia.

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)