Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ

 Po absolvovaní štúdia na gymnáziu v Topoľčanoch ma moje kroky zaviedli na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde som študovala učiteľstvo predmetov biológia a psychológia. Vďaka mojím stredoškolským učiteľom som objavila čaro týchto predmetov a rozhodla sa pokračovať v novej generácií učiteľov.
Pod vedením PhDr. Gabriely Herényiovej , PhD. a prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. (veľmi skúsené školské psychologičky z praxe) som študovala postgraduálne štúdium školskej psychológie.
Prvé skúsenosti s praktickou prácou sa začali v CPPP v Bánovciach nad Bebravou a v CPPP Partizánskom, v oboch inštitúciách som pracovala ako psychológ. Tu som hlbšie prenikla do tajov práce psychológa. V poradni v Bánovciach som bola hodená do hlbokej vody. Bola to novovzniknutá poradňa( keďže vtedy vznikali nové okresy) a ako psychológ som bola v poradni úplne sama. Objednala som si testy a začala sa zoznamovať, čo práca psychológa obsahuje. Prichádzali ku mne aj strapaté a bosé deti s potetovanými a impulzívnymi rodičmi, ktorým bolo ťažko počúvať, že ich dieťa nie je v poriadku. Znášali to ťažko a dávali mi aj rôzne lekcie ako napríklad: „Veď on všetko vie, povedz dni v týždni...“ Práca to bola krásna, ale neuveriteľne náročná. Začal mi pri nej chýbať ruch, deti, trieda, škola....
Od roku 2001 som začal pracovať v základnej škole v Bošanoch, ktorá patrí medzi menšie základné školy, pracujem tu dodnes. Tu som začala pracovať ako učiteľka biológie a školský psychológ. Vďaka tejto škole sa začala nová kapitola v mojom živote.
Pod vedením našej pani riaditeľky som sa začala zdokonaľovať aj v iných - projektových oblastiach – napr. projekt nootebok pre každého žiaka – kde každý žiak má svoj vlastný notebook. S týmito žiakmi sme sa experimentálne pokúsili preniesť do prostredia školy Elektronické zdravotníctvo. S touto prácou sme získali „Cenu Slovak Telekom“.
V rámci spolupráce Microsoftu a nadácie Pontis vznikol projekt Ako sme priniesli kúsok Afriky do školy. Projekt bol zameraný na spoluprácu našich žiakov a učiteľov, s kenskou školou Moi High School Kasigau, ktorú sme aj reálne navštívili. Spolupracovali sme so študentmi z tamojšej školy a ich učiteľmi.
Z mnohých zážitkov a exkurzií sme si priniesli nezabudnuteľné spomienky i mnoho materiálu na spracovanie. Afrika, nespútané safari, hlavné mesto Nairobi a mnohé iné, navždy ostali v našich srdciach.
Cez tieto naše videá deti v Bošanoch videli iný spôsob života ako u nás, podmienky, v ktorých sa africké deti učia. Tiež videli zvieratá vo voľnej prírode, ktoré u nás žijú len v ZOO. S projektom Ako sme priniesli kúsok Afriky do školy sme sa zapojila do súťaže portál moderný učiteľ a postúpili sme do Microsoft Learning Európskeho fóra v Moskve.
Ako školský psychológ pôsobím priamo v škole, v prvom rade pre deti, aby som im pomáhala pri riešení ťažkostí, ktoré školský aj každodenný život prináša, ale aj závažnejších emočných, osobnostných a vzťahových problémov a zložitých životných situácií alebo sa len tak „vyrozprávať“ z toho, čo ich momentálne trápi, s čím si sami nevedia rady. Snažím sa byť oporou nielen deťom, ale aj ich rodičom a učiteľom školy.
Som vydatá, mám dve deti, rada oddychujem v prírode, bicyklujem. Veľmi rada cestujem a spoznávam nové krajiny, ich kultúru, zvyky, jedlá . Rada sa zhováram s ľuďmi a nadväzujem nové priateľstvá. Na svoje okolie sa snažím usmievať a pôsobiť pokojným dojmom.

Moje motto: „Vychovávať čestných a dobrých ľudí.“

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)