Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP

 Keď som si po ukončení strednej školy vyberal odbor, ktorý by mal byť mojím celoživotným zamestnaním, padol zrak na psychológiu. Hoci dovtedy som sa nikdy vážnejšie touto myšlienkou nezaoberal, začal som si predstavovať aké by to asi bolo, keby som si takýto odbor vybral, prijali ma naň, vyštudoval ho a dokonca sa ním aj živil. Ten výber bol vtedy náhodný, dnes som však za takúto náhodu rád (hoci medzitým som sa naučil, že náhody vraj neexistujú). Už počas štúdia som dostal možnosť pracovať na linke dôvery pre deti, kde sa moje teoretické vedomosti spojili s ich praktickou aplikáciou. Zistil som, že hoci teória môže byť niekedy nudná, pretavená do práce so „skutočným“ človekom je neskutočne zaujímavá a môj výber študijného odboru bol správny. Druhým pozitívom tejto práce bolo, že som sa pri nej stretol s mojím doteraz najlepším kamarátom.
Moje prvé kroky po skončení štúdia viedli do Pedagogicko-psychologickej poradne v Nitre (dnes CPPPaP). Tam som sa naučil, že každé dieťa je naozaj iné a že keď prichádza k psychológovi, prichádzajú s ním aj jeho rodičia, súrodenci, kamaráti a veľký balík spomienok a životných skúseností. Zdá sa mi, že najzložitejšie pre mňa v tom čase bolo nájsť hranicu medzi objektívnymi schopnosťami detí a vplyvom okolia. Zistil som však aj to, že viac ako individuálna práca s klientom ma bavia skupinové aktivity a postupne som sa začal orientovať práve na preventívnu prácu v triedach. Skupinová dynamika a všetky javy súvisiace so sociálnymi skupinami sú dodnes mojou naj témou v psychológii. Keď som po približne jedenástich rokoch z Pedagogicko-psychologickej poradne odchádzal, odnášal som si okrem obrovských skúseností aj pocit, že tej psychológii už aspoň trocha rozumiem.
Treťou významnou zastávkou mojej pracovnej kariéry bola niekoľkoročná skúsenosť s prácou školského psychológa v strednej škole. Tam som si potvrdil to, čo som už vedel aj predtým – že je pre mňa najpríjemnejšie pracovať so stredoškolákmi. Táto veková kategória je pre mňa zaujímavá tým, že to už nie sú deti, ale ešte nie sú ani dospelí. Výzvou pre školského psychológa je to, ako im pomôcť s týmto prechodom tak, aby pri tom utrpeli čo najmenšie škody nielen oni, ale aj ich okolie. Žiaci, s ktorými som sa za tie roky stretol, mi veľa dali a občas si dávam otázku, či som si z našich stretnutí neodniesol viac ja ako oni (toto si ešte ujasním so svojím psychoanalytikom ). Žiaľ, vedenie „mojej školy“ sa rozhodlo ušetriť a ponúklo mi zníženie pracovného úväzku na polovicu, čo som neakceptoval.
Vraj platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Asi preto som presne v tom čase dostal ponuku zapojiť sa do projektu tvorby štandardov pre systém poradenstva v školstve, ktorý sa začínal vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ponuku som prijal, dnes je teda zo mňa „seriózny“ vedecký pracovník a na systém školského poradenstva sa pozerám zhora. Nie však preto, že by mi táto práca stúpla do hlavy. Snažím sa skôr zladiť všetky zložky poradenstva, vzťahy medzi nimi a činnosti, ktoré vykonávajú tak, aby na konci zostal spokojný klient – teda dieťa a jeho rodina. Pomáhajú mi v tom nielen inšpirujúci kolegovia a zaujímavé pracovné výzvy, ale hlavne moje minulé skúsenosti s poradenstvom a prevenciou. Tie sa snažím ďalej odovzdávať aj mojim kolegom – začínajúcim školským psychológom, pre ktorým sme s kolegyňou pripravili množstvo webinárov a jeden praktický manuál (áno, aj takto môže vyzerať následok korona krízy).
Do textu tohto druhu sa hodí aj osobné motto alebo obľúbený citát. Žiaľ, nič také nemám. Ak sa však niektorý z budúcich či začínajúcich kolegov psychológov dočíta až sem, mám prosbu: „Neskôr, keď už nebudete začínajúci, ale skúsení, nezabudnite na svoje začiatky. Keď vás bude niekto na začiatku kariéry prosiť o pomoc, neodmietnite ju. Pomôžete tak tomu, aby psychológia na Slovensku stále rástla a aby z nej profitovali aj naši klienti.“
Žijem v Nitre s manželkou a dvoma mačkami, mám rád turistiku, históriu, rock, motorky a čokoládu.

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)