Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj

Ako študentka gymnázia som prišla do kontaktu s OBN, ktorej súčasťou bola nepochybne aj psychológia. Keďže OBN bola mojim obľúbeným predmetom a psychológia, ktorá ma tak fascinovala, v nej bola obsiahnutá naozaj len okrajovo, rozhodla som sa pre štúdium práve nej. A dodnes som presvedčená, že moje rozhodnutie bolo správne. Ešte teraz si pamätám slová milej pani docentky z UKF, predmetu psychológia, ktorá mi povedala, že všetko má v živote nejaký zmysel a aj to, že som práve tu a učím sa psychológiu, má v mojom živote istý význam a raz na neho iste prídem. A mala pravdu.
Najlepšie roky na vysokej škole pre mňa boli nepochybne, keď som prišla do kontaktu s praxou ale aj písanie diplomovej práce a výskumy. Vďaka štúdiu psychológie som mala možnosť nahliadnuť do práce v detskom domove, rediagnostickom centre či psychologickej poradni, kde si mi práca natoľko zapáčila, že som v nej ostala na stáži aj počas letných mesiacov.
Po úspešnom absolvovaní vysokej školy viedli moje kroky do Centra voľného času, kde som mala možnosť lepšie nahliadnuť do študentských duší. A ešte dodnes sú medzi nami vďaka tejto práci priateľské vzťahy. Okrem iných záujmových krúžkov, v rámci ktorých má bavilo s láskou sledovať radosť študentských tvárí, som mala na starosti psychologickú poradňu, v rámci ktorej som prichádzala do kontaktu so študentmi, ktorí sa potrebovali rozprávať o svojich problémoch. Veľmi ma napĺňalo, keď práve rozhovormi a stretnutiami so mnou sa ich problémy vyriešili. Presne o rok však prišla pre mňa zaujímavá pracovná ponuka, zaoberať sa mládežou zo širšieho spektra. A tak som bez váhania vzala prácu na Bratislavskom samosprávnom kraji, konkrétne na odbore školstva, mládeže a športu. Keďže Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej správe niekoľko desiatok stredných škôl, mojim hlavným cieľom práce bolo venovať sa mládeži - študentom, adolescentom, a tak som prostredníctvom rozličných projektov organizovala stretnutia so študentmi stredných škôl, komunikovala s mládežníckymi organizáciami a vymýšľali nové projekty ako školy a mládež zapojiť do spoločenského života. Veľmi ma napĺňalo tráviť čas so študentmi, pozorovať ich správanie, sledovať a napomáhať im pri ich životných rozhodnutiach. Obohacovali ma, mala som pri nich kopec energie a bola pre nich zároveň oporou už v takomto mladom veku. Túto prácu som robila 3 roky až prišla ďalšia pracovná ponuka, venovať sa nielen mládežníckym projektom ale projektom vo viacerých oblastiach v Bratislavskom kraji - v športovej oblasti, v oblasti kultúry, zdravotníctva či životného prostredia. Po roku som stála vedúcou tohto oddelenia. Na jednej strane som prijala väčšiu zodpovednosť, prišla som o viac voľného času, no na druhej strane som získala skvelých kolegov, obohatila sa o nové poznatky a otvorili sa mi nové možnosti.
Momentálne si užívam život na materskej dovolenke a až teraz môžem povedať, že má môj život ten pravý zmysel. Za mnou skvelá práca, úžasný manžel a naše bábätko. Pretože všetko sa v živote pre niečo deje a všetko je tak, ako má byť.

Jún 2021

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)