• Publikácie
  • Online publikácie
  • Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Autori: Marcela Verešová, Michal Čerešník

Problematika výsledkov vzdelávania, ich tvorby, merania a hodnotenia je významnou súčasťou hodnotenia kvality školy. Ako uvádza Blaško (2012), kvalita školy je optimálne fungovanie procesov v škole, predovšetkým procesu výučby, s ktorými sú spokojní partneri školy, čo je objektívne merané a hodnotené. Kvalita školy sa spája s pojmami úroveň školy a úspešnosť školy. Je potrebné rozlišovať úroveň a kvalitu. Úroveň sa sústreďuje viac na výsledky, kvalita viac na procesy, vedúce k týmto výsledkom.

Stiahnuť pdf súbor