• Publikácie
  • Online publikácie
  • Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: Monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: Monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: Monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

Autori: Marcela Verešová, Ružena Žilová, Libor Vozár

Téma kvality vysokého školstva a vzdelávania významne rezonuje v európskom priestore už niekoľko rokov a je kľúčovým smerovaním pre budúcnosť vzdelávania vo vysokoškolskom priestore na svetovej, európskej, národnej ako inštitucionálnej úrovni.

Stiahnuť pdf súbor