Kontexty reziliencie

Kontexty reziliencie

Autori: Emil Komárik, Anna Jenčová, Katarína Krajčovičová, Jana Lamošová, Roman Repčík, Daniela Šandorová, Denisa Hučeková

Publikácia sa opiera o výsledky výskumu získané v rámci projektu podporeného grantom VEGA 1/0215/08 „Podpora reziliencie prostredníctvom vzdelávania“.
Reziliencia a veci s ňou súvisiace nás nútia meniť perspektívu, v ktorej vidíme človeka.

Stiahnuť pdf súbor