O mužoch a o ženách

O mužoch a o ženách

Psychologický pohľad na problematiku rodu.
Autor: Michal Čerešník

Tento text je jednou z mnohých snáh o integráciu človeka a jej akceptáciu v psychologickom diskurze, špeciálne v diskurze o mužoch a ženách. Našou snahou nie je ani tak poukázanie na to, ako sa ženy v našej spoločnosti majú zle, na to, ako maskulínne poňatie sveta deformuje hodnoty alebo na nejaký iný motív, ktorý by mohol byť označený ako feministický a teda (pre niekoho) bezcenný.

Stiahnuť pdf súbor