Spoznaj a pomôž 1

Spoznaj a pomôž 1

Základne metódy vo výchovnom poradenstve.
Autori: Dana Malá, Michal Čerešník, Marcela Verešová, Viktor Gatial

Do rúk sa Vám dostala publikácia, ktorá je vyústením požiadavky a potreby výchovných poradcov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci riešenej grantovej úlohy KEGA c. 3/5257/07 “Rozvoj profesnej kariérnej kompetentnosti výchovných poradcov stredných škôl”, a to získať relevantný text popisujúci psychologické a psychodiagnostické metódy využiteľne v praxi výchovného poradcu.

Stiahnuť pdf súbor