Systém riadenia kvality na UKF v Nitre

Systém riadenia kvality na UKF v Nitre

Monitoring 2015
Autori: Marcela Verešová, Zdenka Rózová, Ladislav Baráth

Výstupy monitoringu a ich vyhodnotenie, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, sú výstupom analýz uskutočnených primárne definovanými zástupcami manažmentu univerzity a manažmentu fakúlt, ktorí sú zodpovední za riadenie kvality na úrovni univerzity alebo fakúlt, a ktorí ho zrealizovali v akademickom roku 2014/2015.

Stiahnuť pdf súbor