• Publikácie
  • Online publikácie
  • Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Autori: Michal Čerešník, Viktor Gatial

Obdobie dospievania je významným životným obdobím, ktoré býva často v komunikácii bežných ľudí hodnotené s prímesou negatívneho postoja alebo aspoň s dávkou málo akceptujúcej zhovievavosti. Je to tak preto, lebo obdobie dospievania je veľmi búrlivé, dynamické, niekedy málo predvídateľné až prekvapujúce. Väčšina dospievajúcich sa správa presne v tomto duchu. Dospievajúci/dospievajúce vytŕhajú dospelých ľudí ukotvených v bezpečí každodenných zvyklostí z pokojného plynutia a konfrontácia s nimi možno pripomína dospelým ich vlastné ideály a túžby, za ktoré kedysi bojovali.

Stiahnuť pdf súbor