• Publikácie
  • Online publikácie
  • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku

Autori: Marcela Verešová a kol.

Za kolektív aurorov publikácie vyslovujem vieru a nádej v to, že publikácia umožní na strane jednej preniknúť každému čitateľovi do systému zabezpečenia kvality ďalšieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre, na strane druhej ponúkne vhľad do možností realizácie inštitucionálneho evaluačného výskumu na úrovni tvorby a analýzy systému zabezpečovania kvality ďalšieho vzdelávania a do tretice umožní aplikovať v publikácii prezentované výsledky vedeckej a tvorivej činnosti do tvorby systémov kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na iných inštitúciách poskytujúcich vzdelávanie tejto cieľovej skupine.

Stiahnuť pdf súbor