• Publikácie
  • Online publikácie
  • Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Autori: Marcela Verešová, Viktor Gatial, Robert Tomšik (Ed.).

Katedra pedagogickej a školskej psychológie uskutočnila dňa 13.5.2019 druhý ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti „ŠVOČ KPŠP 2019“. Vedecký výbor konferencie v zložení doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., PhDr. Viktor Gatial, PhD. mal víziu posilniť prezentačné zručnosti študentov, ktorí vypracovali prácu s psychologickou tematikou spĺňajúcu požadované kritériá, ktoré boli vopred vypísané.

Stiahnuť pdf súbor