• Publikácie
  • Online publikácie
  • Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Rizikové správanie dospievajúcich a výchovné štýly v rodine

Autori: Marcela Verešová, Robert Tomšik

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného problému, ktorý má za cieľ analyzovať spojitosti a špecifiká (medzipohlavné, vekové) jednotlivých rizikových foriem správania dospievajúcich a rodinného prostredia, v ktorom vyrastajú. Daný výskumný problém je súčasťou riešenia komplexného výskumného projektu VEGA 1/0122/18 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“.

Stiahnuť pdf súbor