• Publikácie
  • Online publikácie
  • Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Zborník záverečných vedeckých štúdií
Autori: Marcela Verešová (Ed.)

Vedecké štúdie, ktoré sú uverejnené v publikácii, sú výstupom odbornej a vedeckej činnosti riešiteľov projektu ESF „Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)“. Výsledky prezentované v jednotlivých vedeckých štúdiách poukazujú vo všeobecnosti na signifikantne vyššiu zrozumiteľnosť a jednoznačnosť hodnotených parametrov informačných listov predmetov po implementácii výsledkov vzdelávania.

Stiahnuť pdf súbor