Samohodnotiaca správa UKF 2017

Samohodnotiaca správa UKF 2017

Autori: Marcela Verešová, Dana Malá

Samohodnotiaca správa 2017 je zostavená na základe samohodnotenia predpokladových a výkonových kritérií v rokoch 2014-2016. Vytvorená samohodnotiaca správa 2017 bola zároveň podkladom pre spracovanie samohodnotiacej správy podľa modelu CAF, ktorá bola predložená k posúdeniu vrámci Národnej ceny SR za kvalitu 2017 (vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality; Národný program kvality SR 2017 – 2021).

Stiahnuť pdf súbor