• Udalosti katedry

ŠVOČ na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre

icons hosting

Dňa 21. 4. 2015 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre uskutočnilo katedrové kolo prezentácie prác ŠVOČ. Práca ŠVOČ je študentská práca nad rámec študijných povinností. Jej téma zodpovedá osobným, alebo profesionálnym záujmom študenta s cieľom definovať problém, vysvetliť určitý teoretický alebo praktický postup riešenia a prezentovať vlastný názor na skúmanú problematiku. Študenti št. programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii v rámci magisterskej sekcie prezentovali práce, ktoré boli odporúčané konzultantom a súvisia s ich záverečnou (magisterskou) prácou.

 

Katedrového kola sa zúčastnilo celkovo 6 študentov:

1 Bc. Veronika Benková (školiteľka: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
2 Bc. Monika Búranová (školiteľ: PhDr. Michal Čerešník, PhD.)
3 Bc. Pavlína Gajanová (školiteľka: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.)
4 Bc. Alena Klinovská (školiteľka: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.)
5 5. Bc. Veronika Májeková (školiteľka: PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.)
6 Bc. Eliška Sapárová (školiteľka: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.)
7 Bc. Robert Tomšik (školiteľ: PhDr. Michal Čerešník, PhD.)

Porota zložená z členov katedry doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., PaedDr. Dana Malá, PhD., PhDr. Michal Čerešník, PhD., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. sa spoločne uzhodla na nasledovanom poradí:

1 miesto: Bc. Eliška Sapárová (školiteľka: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.) s témou:
2 miesto: Bc. Veronika Májeková (školiteľka: PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.)
3 miesto: Bc. Robert Tomšik (školiteľ: PhDr. Michal Čerešník, PhD.)