• Publikácie
  • Online publikácie
  • Násilie páchané na ženách v intímnych partnerských vzťahoch I

Násilie páchané na ženách v intímnych partnerských vzťahoch I

Násilie páchané na ženách v intímnych partnerských vzťahoch I

Autori: Elena Ondrušková, Martina Hrozenská, Ivana Lessner Lištiaková, Milan Tomka

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch predstavuje závažný spoločenský problém v mnohých krajinách sveta a rovnako aj na Slovensku. Viac ako päťdesiat rokov sa tomuto fenoménu venuje pozornosť aj na vedeckej úrovni a postupne sa dosahuje relatívna zhoda vo vysvetľovaní toho, čo sú kľúčové faktory vplyvu, ale aj to, ako efektívne postupovať pri pomoci a podpore ženám, ktoré túto skúsenosť prežili. Táto učebnica je zameraná na vysvetlenie širších sociálnych kontextov, ktoré by mali umožniť porozumieť, čo je na pozadí tohto javu. V jednotlivých kapitolách postupne predstavíme kľúčové teoretické, sociálne, právne a demografické kontexty násilia páchaného na ženách v intímnych partnerských vzťahoch.

Stiahnuť pdf súbor